مقالات

ارور و کد خطای L3 در دستگاه کپی شارپ

ارور و کد خطای در دستگاه کپی شارپ

ارور و کد خطای L3 در دستگاه کپی شارپ

کد اصلی کد فرعی محتوا
L3 ۰۰ اشکال بازگشت اسکنر

 

جزئیات کد های رفع اشکال

کد اصلی کد فرعی   جزئیات اشکال
L3 ۰۰ محتوا اشکال بازگشت اسکنر
جزئیات با وجود اتمام کار و گرفتن خروجی، سنسور موقعیت اولیه آینه روشن نمی شود.
دلیل غیر عادی بودن قسمت آینه

قطع بودن سیستم اسکنر

غیر عادی بودن سنسور تشخیص اصالت

غیر عادی بودن تسمه موتور آینه

بررسی و رفع با اجرای سیم SIM 1-1 عملکرد آینه را بررسی کنید.

اگر آینه تغذیه نمی شود اتصال سیم اسکنر را بررسی کنید.

تسمه و رابط بین موتور آینه و MCU PWB را بررسی کنید.

قسمت آینه را تعویض کنید.

MCU PWB را تعویض کنید.

اگر آینه تغذیه می شود، با اجرای SIM1-2 سنسور موقعیت اولیه آینه را بررسی کیند.

 

تلفن های مشاوره، پشتیبانی و فروش پویا شارپ: ۸۸۸۳۶۷۰۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.