فروش ویژه محصولات پویا شارپمشاهده تمامی محصولات

۴۳۰,۰۰۰ تومان۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان۵۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ AR-6020v

۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ مدل AR-6023N

۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ مدل MX-2314N

استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ AR-5316

استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱
banner stock - صفحه اصلی
banner cartridge - صفحه اصلی

دستگاه کپی شارپمشاهده تمامی محصولات

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ مدل AR-6023N

۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ AR-450

۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ MX-M363N

۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ مدل AR-6020D

۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ SHARP AR-1118J

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ MX-M202D

۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ MX-M264N

۱۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ MX-M464N

استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ MX-M232D

۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ مدل AR-X311N

۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قطعات یدکی پرینترمشاهده تمامی محصولات

۶۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۲۲۰,۰۰۰ تومان
repair - صفحه اصلی

تعمیرات تخصصی پویا شارپ

پویا شارپ با چندین سال ارائه خدمات در حوزه ماشین های اداری، چاپگر، فکس و کارتریج تلاش می کند بهترین خدمات با کیفیت و استاندارد را به مشتریان در اسرع وقت ارائه نمایید.

تیم فنی پویا شارپ با مشتریان خود در تماس خواهد بود و در صورتی که مشتریان بابت هر نوع اشکال احتمالی تماس بگیرند سریعا نیرو اعزام می شوذ. همچنین تیم خدمات در هر زمان آماده آموزش اولیه دستگاه ها به متقاضیان می باشند.

مشاهده بیشتر

تونر و کارتریجمشاهده تمامی محصولات

کارتریج تونر

تونرکارتریجCANON-728

۱۳۵,۰۰۰ تومان۱۵۵,۰۰۰ تومان
۴۳۰,۰۰۰ تومان۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارتریج تونر

کارتریج تونر MX 2614

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارتریج تونر

تونرکارتریجCANON-725

۱۲۵,۰۰۰ تومان۱۵۵,۰۰۰ تومان
۳۸۰,۰۰۰ تومان۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارتریج تونر

تونرکارتریجHP-53A

۱۳۵,۰۰۰ تومان۱۵۵,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴۳۰,۰۰۰ تومان۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳۸۰,۰۰۰ تومان۵۸۰,۰۰۰ تومان
استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱
استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱
استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱
استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱
استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱
استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱
استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

کاغذ خرد کن

کاغذ خردکن مهر MM-800

استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱
استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱
استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱
استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱
استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱
استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱
استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱
استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱
استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱
استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱
استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱
استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

کاغذ خرد کن

کاغذ خردکن MM-886

استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱
استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱
استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱
banner 2 - صفحه اصلی

دستگاه کپی استوکمشاهده تمامی محصولات

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ MX-M362N

۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ M-160

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ MX-M453N

۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ AR-5516X

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ MX-M160

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ AR 2120J

استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ SHARP AR-1118J

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ MX-M200D

۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ MX-M232D

۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ MX-M264N

۱۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ MX-M363N

۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ MX-453N

۱۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ MX-M503N

۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کپی شارپ

دستگاه فتوکوپی شارپ M-205

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ MX-M502N

۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ MX-M452N

۱۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ AR-5316

استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

ماشین حساب

ماشین حسابEL-782

۱۹۰,۰۰۰ تومان

ماشین حساب

ماشین حساب EL-531

۹۵,۰۰۰ تومان

ماشین حساب

ماشین حسابEL-421

۳۰۰,۰۰۰ تومان

ماشین حساب

ماشین حساب CS-2130

۵۵۰,۰۰۰ تومان

نمایندگی شارپ – پویا شارپ

پویا شارپ در راستای ارائه بالاترین سطح کیفی خدمات، تمامی تلاش و امکانات خویش را در زمینه فروش و تعمیر محصولات شارپ به کار بسته است.
این مرکز در تلاش است تا با همکاری نیروهای متخصص و مجرب، روز به‌ روز خود را به استانداردهای جهانی این حوزه نزدیک‌تر سازد و بالاترین سطح کیفی خدمات را در زمینۀ فروش و سرویس‌های پس از آن به هموطنان گرامی ارائه نماید.

ویژگی های پویا شارپ

به‌کارگیری کادر متخصص و باسابقه در امر فروش و تعمیر محصولات شارپ، کنترل‌های دائمی محسوس و نامحسوس بر عملکرد کارمندان نمایندگی شارپ و نظرسنجی از مشتریان محترم، تلاش جهت رسیدن به معیارها و ضوابط بین‌المللی، رسیدگی به شکایات طرح شده از سوی مشتریان و پیگیری تمامی آن‌ها، به‌کارگیری پیشرفته‌ترین ابزار و متدهای تعمیر در واحدهای تعمیر شارپ و ….

ویژگی قابل توجه نمایندگی شارپ ضمانت و گارانتی تمامی خدماتی است که توسط کارشناسان این مجموعه ارائه می‌گردد.

شما کاربران گرامی می توانید با حضور در این مرکز و مراجعه به پارت تخصصی مرتبط با دستگاه خویش،تخصصی ترین خدمات سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط را دریافت نمایید.

مشاهده بیشتر

اخبار ، مقالات و ویدئو های آموزشی پویا شارپ

مشاهده بیشتر
d link 1020 - صفحه اصلی
 • lexmark - صفحه اصلی
 • Toshiba - صفحه اصلی
 • sumsung - صفحه اصلی
 • Sharp - صفحه اصلی
 • ricoh - صفحه اصلی
 • panasonic - صفحه اصلی
 • mehrgostar - صفحه اصلی
 • hp - صفحه اصلی
 • fujifilm - صفحه اصلی
 • epson - صفحه اصلی
 • canon - صفحه اصلی
 • brother - صفحه اصلی
 • CET - صفحه اصلی
 • ctech - صفحه اصلی