فروش ویژه محصولات پویا شارپمشاهده تمامی محصولات

۴۵۰,۰۰۰ تومان۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴۳۰,۰۰۰ تومان۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶۸۰,۰۰۰ تومان۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان۵۸۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ مدل AR-6023N

استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۳۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ مدل MX-2314N

استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ AR-5316

استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱
banner stock - صفحه اصلی
banner cartridge - صفحه اصلی

دستگاه کپی شارپمشاهده تمامی محصولات

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ MX-M362N

۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ مدل AR-6020n

۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ MX-M503N

۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ MX-453N

۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ AR-X180

استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ مدل AR-6023N

استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱
استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

دستگاه کپی شارپ

+دستگاه کپی شارپ AR-450

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ MX-M363N

۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ مدل AR-6020D

۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ SHARP AR-1118J

استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ MX-M202D

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قطعات یدکی پرینترمشاهده تمامی محصولات

۸۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان

سایر قطعات یدکی

اسفنجی فیوزینگ Sharp MX452

استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان

سایر قطعات یدکی

اهرم بای پس کپی شارپ AR-160

۷۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
repair - صفحه اصلی

تعمیرات تخصصی پویا شارپ

پویا شارپ با چندین سال ارائه خدمات در حوزه ماشین های اداری، چاپگر، فکس و کارتریج تلاش می کند بهترین خدمات با کیفیت و استاندارد را به مشتریان در اسرع وقت ارائه نمایید.

تیم فنی پویا شارپ با مشتریان خود در تماس خواهد بود و در صورتی که مشتریان بابت هر نوع اشکال احتمالی تماس بگیرند سریعا نیرو اعزام می شوذ. همچنین تیم خدمات در هر زمان آماده آموزش اولیه دستگاه ها به متقاضیان می باشند.

مشاهده بیشتر

تونر و کارتریجمشاهده تمامی محصولات

۴۳۰,۰۰۰ تومان۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارتریج تونر

تونرکارتریج HP-12A

۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۷۰,۰۰۰ تومان
۴۶۰,۰۰۰ تومان۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارتریج تونر

تونرکارتریجCANON-728

۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۷۰,۰۰۰ تومان
۴۳۰,۰۰۰ تومان۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

کارتریج تونر

کارتریج تونر MX 2614

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارتریج تونر

تونرکارتریجCANON-725

۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۷۰,۰۰۰ تومان
۴۳۰,۰۰۰ تومان۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارتریج تونر

تونرکارتریجHP-53A

۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۹۰,۰۰۰ تومان
استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱
استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱
۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

کاغذ خرد کن

کاغذ خردکن مهر MM-800

استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱
استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱
استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان
استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱
استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱
استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱
استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

کاغذ خرد کن

کاغذ خردکن MM-886

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱
استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱
banner 2 - صفحه اصلی

دستگاه کپی استوکمشاهده تمامی محصولات

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ MX-453N

۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ MX-M503N

۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ MX-M362N

۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ AR-M160

استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ MX-M453N

۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ AR-5516X

استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ MX-M160

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ AR 2120J

استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ SHARP AR-1118J

استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ MX-M200D

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ MX-M232D

۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ MX-M264N

۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ MX-M363N

۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ MX-M502N

۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ MX-M452N

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کپی شارپ

دستگاه فتوکوپی شارپ M-205

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی شارپ AR-5316

استعلام قیمت: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

ماشین حساب

ماشین حساب EL-531

۹۵,۰۰۰ تومان

ماشین حساب

ماشین حسابEL-782

۱۹۰,۰۰۰ تومان

ماشین حساب

ماشین حسابEL-421

۳۰۰,۰۰۰ تومان

ماشین حساب

ماشین حساب CS-2130

۸۴۰,۰۰۰ تومان

نمایندگی شارپ – پویا شارپ

پویا شارپ در راستای ارائه بالاترین سطح کیفی خدمات، تمامی تلاش و امکانات خویش را در زمینه فروش و تعمیر محصولات شارپ به کار بسته است.
این مرکز در تلاش است تا با همکاری نیروهای متخصص و مجرب، روز به‌ روز خود را به استانداردهای جهانی این حوزه نزدیک‌تر سازد و بالاترین سطح کیفی خدمات را در زمینۀ فروش و سرویس‌های پس از آن به هموطنان گرامی ارائه نماید.

ویژگی های پویا شارپ

به‌کارگیری کادر متخصص و باسابقه در امر فروش و تعمیر محصولات شارپ، کنترل‌های دائمی محسوس و نامحسوس بر عملکرد کارمندان نمایندگی شارپ و نظرسنجی از مشتریان محترم، تلاش جهت رسیدن به معیارها و ضوابط بین‌المللی، رسیدگی به شکایات طرح شده از سوی مشتریان و پیگیری تمامی آن‌ها، به‌کارگیری پیشرفته‌ترین ابزار و متدهای تعمیر در واحدهای تعمیر شارپ و ….

ویژگی قابل توجه نمایندگی شارپ ضمانت و گارانتی تمامی خدماتی است که توسط کارشناسان این مجموعه ارائه می‌گردد.

شما کاربران گرامی می توانید با حضور در این مرکز و مراجعه به پارت تخصصی مرتبط با دستگاه خویش،تخصصی ترین خدمات سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط را دریافت نمایید.

مشاهده بیشتر

اخبار ، مقالات و ویدئو های آموزشی پویا شارپ

مشاهده بیشتر
d link 1020 - صفحه اصلی
 • lexmark - صفحه اصلی
 • Toshiba - صفحه اصلی
 • sumsung - صفحه اصلی
 • Sharp - صفحه اصلی
 • ricoh - صفحه اصلی
 • panasonic - صفحه اصلی
 • mehrgostar - صفحه اصلی
 • hp - صفحه اصلی
 • fujifilm - صفحه اصلی
 • epson - صفحه اصلی
 • canon - صفحه اصلی
 • brother - صفحه اصلی
 • CET - صفحه اصلی
 • ctech - صفحه اصلی