میز دستگاه فتوکپی

4,200,000 تومان

  • میز کامل دستگاه های کپی با امکانات گوناگون
  • هماهنگی دلنشین بارنگ دستگاه
  • زیبایی درکناراستحکام
  • دارای محل نگهداری کاغذوموادمصرفی
  • مونتاژ اسان