دستگاه کپی شارپ AR-450 - فروشگاه پویا شارپ

دستگاه کپی شارپ AR-450

استعلام قیمت: 88836703-021

  • زمان گرم شدن دستگاه : 20 ثانیه
  • زمان تهیه اولین کپی: 30 ثانیه
دستگاه کپی شارپ AR-450