کد خطای دستگاه کپی, مقالات

ارور و کد خطای H3 در دستگاه کپی شارپ

ارور و کد خطای در دستگاه کپی شارپ

ارور و کد خطای H3 در دستگاه کپی شارپ

کد اصلی کد فرعی محتوا
H3 00 تشخیص دمای بالای غلتک حرارتی (اصلی)
01 تشخیص دمای بالای غلتک حرارتی (فرعی)

 

جزئیات کد های رفع اشکال

کد اصلی کد فرعی جزئیات
H3 00 محتوا تشخیص دمای بالای غلتک حرارتی (اصلی)
جزئیات دمای فیوز بالاتر
دلیل غیر عادی بودن مقاومت گرمایی

غیر عادی بودن PWB کنترل

قطع رابط قسمت فیوز

بررسی و رفع با اجرای SIM 5-02 عمکرد لامپ گرم کننده را زمانی که به صورت عادی در حالت چشمک زن است بررسی کنید

مقاومت گرمایی و تسمه آن را بررسی کنید.

مدار ورودی مقاومت گرمایی بر PWB کنترل را بررسی کنید

زمانی که لامپ روشن است PWB منبع توان الکتریکی و مدار کنترل لامپ بر MCU PWB را بررسی کنید

SIM14 را بررسی کنید

01 محتوا تشخیص دمای بالای غلتک حرارتی (فرعی)
جزئیات دمای فیوز بالاتر از 245 درجه سانتی گراد است
دلیل غیر عادی بودن مقاومت گرمایی فرعی

غیر عادی بودن لامپ گرم کننده

غیر عادی بودن ترموستات

غیر عادی بودن PWB اصلی

بررسی و رفع با اجرای SIM5-02 عملکرد بامپ گرم کننده را زمانی که به صورت عادی روشن است، بررسی کنید

مقاومت گرمایی و تسمه آن را بررسی کنید

مدار ورودی مقاومت گرمایی بر PWB کنترل را بررسی کنید

زمانی که لامپ روشن است مدار کنترل لامپ بر MCU PWB را بررسی کنید

SIM 14 را بررسی کنید

تلفن های مشاوره، پشتیبانی و فروش پویا شارپ: 88836703

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *