کد خطای دستگاه کپی, مقالات

ارور و کد خطای H2 در دستگاه کپی شارپ

ارور و کد خطای در دستگاه کپی شارپ

ارور و کد خطای H2 در دستگاه کپی شارپ

کد اصلی کد فرعی محتوا
H2 00 باز بودن مقاومت گرمایی (اصلی)
01 باز بودن مقاومت گرمایی (فرعی)

 

جزئیات کد های رفع اشکال

کد اصلی کد فرعی   جزئیات
H2 00 محتوا باز بودن مقاومت گرمایی (اصلی)
جزئیات مقومت گرمایی باز است

قسمت فیوز نصب نشده است

دلیل غیر عادی بودن مقاومت گرمایی

غیر عادی بودن PWB  کنترل

قطع ارتباط رابط قسمت فیوز

قسمت فیوز نصب نشده است.

بررسی و رفع تسمه و رابط بین مقاومت گرمایی PWB  را بررسی کنید.

SIM 14  را اجرا کنید.

01 محتوا بازبودن مقاومت گرمایی ( فرعی)
جزئیات مقاومت گرمایی فرعی باز است

قسمت فیوز نصب نشده است

دلیل غیر عادی بودن مقاومت گرمایی فرعی

غیر عادی بودن لامپ گرم کننده

غیر عادی بودن ترموستات

غیر عادی بودن PWB اصلی

بررسی و رفع با اجرای SIM 5- 02 عملکرد لامپ گرم کننده را بررسی کنید (لامپ چشمک زن)

در صورتی که لامپ روشن است مقاومت گرمایی و تسمه آن رابررسی کنید.

مدار ورودی مقاومت گرمایی بر PWB اصلی را بررسی کنید.

در صورتی که روشنایی لامپ عادی نیست مدار کنترل لامپ بر MCU PWB را بررسی کنید.

SIM 14  را اجرا کنید.

تلفن های مشاوره، پشتیبانی و فروش پویا شارپ: 88836703

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *