کد خطای دستگاه کپی, مقالات

ارور و کد خطای F2 در دستگاه کپی شارپ

ارور و کد خطای در دستگاه کپی شارپ
کد اصلی کد فرعی محتوا
F2 40 غیر عادی بودن سنسور ATC
64 غیر عادی بودن منبع جوهر
 

70

 

کارتریج نامناسب (خای مقصد، خطای دوره دوام)
خطای شناسایی
خطای مدل
خطای نوع
خطای مقصد
غیر عادی بودن داده
خطای متفرقه
74 خطای ارتباط چیپ CRUM

جزئیات کد های رفع اشکال 

کد اصلی کد فرعی   جزئیات اشکال
F2 40 محتوا غیر عادی بودن سنسور ATC
جزئیات غیر هادی بودن ارزش سنسور ATC
دلیل نقص در اتصال رابط

نقص در نصب کارتریج جوهر

از کار افتادن سنسور

بررسی و رفع رابط را دوباره وصل کنید.

قسمت ظهور را دوباره نصب کنید.

قسمت ظهور را یک نمونه نو تعویض کنید.

64 محتوا غیر عادی بودن منبع جوهر
جزئیات زمانی که منبع جوهر به کمتر از 50% برسد انتهای دوره دوام آن تشخیص داده می شود.

و یا زمانی که منبع جوهر بیشتر ا ز300% باشد

دلیل غیر عادی بودن سنسور ATC

غیر هادی بودن منبع جوهر

بررسی و رفع کارتریج جوهر را تعویض کنید

قسمت ظهور را تعویض کنید

70 محتوا کارتریج نا مناسب (خطای مقصد، خطای دوره دوام)

خطای شناسایی

خطای مدل

خطای نوع

خطای مقصد

غیر عادی بودن داده

خطای متفرقه

جزئیات مقصد دستگاه با مقصد CRUM تفاوت دارد

کد علامت تجاری CRUM  متفاوت است

کد سازنده  CRUM متفاوت است

کد مدل برنامه بوت با کد مدل CRUM مطابقت ندارد

اگر نوع CRUM با چرخش محصول / مبدل/ اصلی یکسان نباشد

دلیل نقص در چیپ CRUM

کارتریج جوهر نامناسب

بررسی و رفع کارتریج جوهر را  تعویض کنید
74 محتوا خطای ارتباط چیپ CRUM
جزئیات خطایی در ارتباط بین MCU و چیپ CRUM رخ داده است.

خطا در شناسایی CRUM

دلیل غیر عادی بودن چیپ CRUM

قطع ارتباط واحدد ظهور

غیر عادی بودن MCU PWB

بررسی و رفع کارتریج جوهر را تعویض کنید

نصب قسمت ظهور را بررسی کنید

SIM 16 را اجرا کنید

MCU PWB را تعویض کنید

 

تلفن های مشاوره، پشتیبانی و فروش پویا شارپ: 88836703

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *