چیپست کارتریج شارپ Sharp AR-270 FT

6,000 تومان

چیپست کارتریج شارپ Sharp AR-270 FT با کارتریج دستگاه های Sharp AR-235, 275, M236, M276, M5127 سازگار می باشد.

صاف
چیپAR-270
چیپست کارتریج شارپ Sharp AR-270 FT
Sharp - چیپست کارتریج شارپ Sharp AR-270 FT