در حال نمایش 9 نتیجه

کاغذ خردکن مهر مدل MM-350C

تماس بگیرید: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

کاغذ خردکن ها در مدلهای گوناگون با توانایی های مختلف برای نیازهای متعددی طراحی و ساخته شده اند.

 • نوع برش پودری
 • سایز برش : 15*2
 • ظرفیت کاغذ: 8 برگ(A4/70gr)
 • قدرت موتور: 220 وات
 • حجم مخزن: 18 لیتر
 • وزن: 12.5 کیلوگرم
 • سطح امنیتی: A
 • قابلیت خرد کردن:CD/DVD،کارت اعتباری،سوزن منگنه
 • ورودی جداگانه جهت خرد کردن CD/DVD
 • شروع و خاتمه خودکار به صورت اتوماتیک
 • هشدار در صورت پر شدن مخزن و ورود کاغذ بیش از ظرفیت

کاغذ خردکن مهر مدل MM-870

تماس بگیرید: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

کاغذ خردکن ها در مدلهای گوناگون با توانایی های مختلف برای نیازهای متعددی طراحی و ساخته شده اند.

 • ظرفیت کاغذ: 17 برگ(A4/70gr)
 • قدرت موتور: 430 وات
 • حجم مخزن: 34 لیتر
 • قابلیت خرد کردن:CD/DVD،کارت اعتباری،سوزن منگنه،کلیپس

کاغذ خردکن مهر مدل MM-860

تماس بگیرید: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

کاغذ خردکن ها در مدلهای گوناگون با توانایی های مختلف برای نیازهای متعددی طراحی و ساخته شده اند.

 • ظرفیت کاغذ: 20 برگ(A4/70gr)
 • قدرت موتور: 430 وات
 • حجم مخزن: 34 لیتر
 • قابلیت خرد کردن:CD/DVD،کارت اعتباری،سوزن منگنه

کاغذ خردکن مهر مدل MM-830

تماس بگیرید: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

کاغذ خردکن ها در مدلهای گوناگون با توانایی های مختلف برای نیازهای متعددی طراحی و ساخته شده اند.

 • ظرفیت کاغذ: 15 برگ(A4/70gr)
 • قدرت موتور: 330 وات
 • حجم مخزن: 34 لیتر
 • قابلیت خرد کردن:CD/DVD،کارت اعتباری،سوزن منگنه،کلیپس

کاغذ خردکن مهر مدل MM-820

تماس بگیرید: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

کاغذ خردکن ها در مدلهای گوناگون با توانایی های مختلف برای نیازهای متعددی طراحی و ساخته شده اند.

 • ظرفیت کاغذ: 17 برگ(A4/70gr)
 • قدرت موتور: 330 وات
 • حجم مخزن: 34 لیتر
 • قابلیت خرد کردن:CD/DVD،کارت اعتباری،سوزن منگنه

کاغذ خردکن مهر MM-800

تماس بگیرید: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

کاغذ خردکن ها در مدلهای گوناگون با توانایی های مختلف برای نیازهای متعددی طراحی و ساخته شده اند.

 • ظرفیت کاغذ: 8 برگ (A4/70gr)
 • قدرت موتور: 86 وات
 • حجم مخزن: 21 لیتر
 • قابلیت خرد کردن:CD/DVD،کارت اعتباری،سوزن منگنه

کاغذ خردکن مهر مدل MM-636

تماس بگیرید: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

کاغذ خردکن ها در مدلهای گوناگون با توانایی های مختلف برای نیازهای متعددی طراحی و ساخته شده اند.

 • ظرفیت کاغذ: 8 برگ(A4/70gr)
 • قدرت موتور: 160 وات
 • حجم مخزن: 22 لیتر
 • قابلیت خرد کردن:CD/DVD،کارت اعتباری،سوزن منگنه

کاغذ خردکن مهر مدل MM-621C

تماس بگیرید: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

کاغذ خردکن ها در مدلهای گوناگون با توانایی های مختلف برای نیازهای متعددی طراحی و ساخته شده اند.

 • ظرفیت کاغذ: 15 برگ (A4 / 70gr)
 • قدرت موتور: 230 وات
 • حجم مخزن: 21 لیتر
 • قابلیت خردکن: CD/DVD،کارت اعتباری،سوزن منگنه،کلیپس

کاغذ خردکن مهر مدل MM-520

تماس بگیرید: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

کاغذ خردکن ها در مدلهای گوناگون با توانایی های مختلف برای نیازهای متعددی طراحی و ساخته شده اند.

 • ظرفیت کاغذ: 25برگ(A4/70gr)
 • قدرت موتور: 600 وات
 • حجم مخزن: 53 لیتر
 • قابلیت خرد کردن:CD/DVD،کارت اعتباری،سوزن منگنه