در حال نمایش 12 نتیجه

کارتریج تونر کانن Canon 737

تماس بگیرید: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

ویژگی های کلیدی:

 • کارکرد: 2400 برگ
 • رنگ: مشکی
 • تکنولوژی پرینتر: دارد
 • دستگاه های سازگار: i-SENSYS Canon MF244dw, MF237w, MF232w, MF211, MF249dw, MF247dw, MF229dw, MF212w, MF217w, MF216n,MF226dn, MF231
 • قابلیت شارژ مجدد: دارد

کارتریج تونر کانن Canon 728

تماس بگیرید: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

ویژگی های کلیدی:

 • کارکرد: 2100 برگ
 • رنگ: مشکی
 • تکنولوژی پرینتر: لیزری
 • دستگاه های سازگار: Canon Fax-L150, Fax-L170, Fax-L410, MF-4730, MF-4750, MF-4780w, MF-4870dn, MF-4890dw, ImageCLASS MF-4420W, MF-4410, MF-4430, MF-4450 , MF-4550d, MF-4570dn, MF-4580dn,MF4750
 • قابلیت شارژ مجدد: دارد

کارتریج تونر کانن Canon 726

تماس بگیرید: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

ویژگی های کلیدی:

 • کارکرد: 2100 برگ
 • رنگ: مشکی
 • تکنولوژی پرینتر: لیزری
 • دستگاه های سازگار: Canon i-SENSYS LBP-6200d , LBP-6200dw, LBP-6230dw
 • قابلیت شارژ مجدد: دارد

کارتریج تونر کانن Canon 719

تماس بگیرید: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

ویژگی های کلیدی:

 • کارکرد: 2100 برگ
 • رنگ: مشکی
 • تکنولوژی پرینتر: لیزری
 • دستگاه های سازگار: Canon LBP-6300DN, LBP-6310DN, LBP-6650DN, LBP-6670DN, LBP-6680x, MF5840DN, MF5880DN, MF5940DN, MF5980DW, MF6140CN, MF6180CW
 • قابلیت شارژ مجدد: دارد

کارتریج تونر کانن Canon 715

تماس بگیرید: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

ویژگی های کلیدی:

 • کارکرد: 7000 برگ
 • رنگ: مشکی
 • تکنولوژی پرینتر: لیزری
 • دستگاه های سازگار: Canon LBP-3310, LBP-3370
 • قابلیت شارژ مجدد: دارد

کارتریج تونر کانن Canon 713

تماس بگیرید: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

ویژگی های کلیدی:

 • کارکرد: 2000 برگ
 • رنگ: مشکی
 • تکنولوژی پرینتر: لیزری
 • دستگاه های سازگار: Canon LBP-3250
 • قابلیت شارژ مجدد: دارد

کارتریج تونر کانن Canon 712

تماس بگیرید: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

ویژگی های کلیدی:

 • کارکرد: 1500 برگ
 • رنگ: مشکی
 • تکنولوژی پرینتر: لیزری
 • دستگاه های سازگار: Canon LBP-3010, LBP-3018, LBP-3050, LBP-3100, LBP-3150
 • قابلیت شارژ مجدد: دارد

کارتریج تونر کانن Canon 308-708

تماس بگیرید: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

ویژگی های کلیدی:

 • کارکرد: 2500 برگ
 • رنگ: مشکی
 • تکنولوژی پرینتر: لیزری
 • دستگاه های سازگار: Canon LBP3300, Canon LBP3360
 • قابلیت شارژ مجدد: دارد

کارتریج تونر کانن Canon 303

تماس بگیرید: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

ویژگی های کلیدی:

 • کارکرد: 2000 برگ
 • رنگ: مشکی
 • تکنولوژی پرینتر: لیزری
 • دستگاه های سازگار: Canon LBP-2900, LBP-3000 Printer
 • قابلیت شارژ مجدد: دارد

کارتریج تونر کانن Canon 052

تماس بگیرید: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

ویژگی های کلیدی:

 • کارکرد: 3100برگ
 • رنگ: مشکی
 • تکنولوژی پرینتر: لیزری
 • دستگاه های سازگار: Canon i-SENSYS LBP212dw, LBP214dw, LBP215x, MF421dw, MF426dw, MF428x, MF429x
 • قابلیت شارژ مجدد: دارد

کارتریج تونر کانن Canon 051

تماس بگیرید: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

ویژگی های کلیدی:

 • کارکرد: 1700 برگ
 • رنگ: مشکی
 • تکنولوژی پرینتر: لیزری
 • دستگاه های سازگار: Canon imageCLASS LBP162dw, MF264dw, MF267dw, MF269dw, MF269dw, Canon Satera LBP161
 • قابلیت شارژ مجدد: دارد

کارتریج تونر کانن Canon 047

تماس بگیرید: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

ویژگی های کلیدی:

 • کارکرد: 1600 برگ
 • رنگ: مشکی
 • تکنولوژی کارتریج: لیزری
 • دستگاه های سازگار: i-SENSYS LBP112i, SENSYS LBP113w, i-SENSYS MF112, i-SENSYS MF113w
 • قابلیت شارژ مجدد: دارد