نمایش یک نتیجه

کابل پرینتراچ پی با اندازه ۱.۸ متری

کابل پرینتر «HP Printer USB Cable» با طول ۱.۸ متر برای اتصال بین پرینتر و رایانه استفاده می‌شود. ازآنجاکه در