نمایش 1–12 از 30 نتیجه

کارتریج تونر سامسونگ Samsung SF-D560R

۳۷۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های کلیدی:
 • کارکرد: 3000 برگ
 • رنگ: مشکی
 • دستگاه های سازگار: Samsung SF-560R, SF-565PR
 • قابلیت شارژ مجدد: دارد
 • تکنولوژی پرینتر: لیزری

کارتریج تونر سامسونگ Samsung ML-D4550

ویژگی های کلیدی:
 • کارکرد: 10000 برگ
 • رنگ: مشکی
 • دستگاه های سازگار: Samsung ML-4551, ML-4551ND
 • قابلیت شارژ مجدد: دارد
 • تکنولوژی پرینتر: لیزری

کارتریج تونر سامسونگ Samsung SCX-4521D

۳۷۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های کلیدی:
 • کارکرد: 3000برگ
 • رنگ: مشکی
 • دستگاه های سازگار: Samsung SCX-4521, SCX-4321
 • قابلیت شارژ مجدد: دارد
 • تکنولوژی پرینتر: لیزری

کارتریج تونر سامسونگ Samsung SCX-4216D

۳۷۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های کلیدی:
 • کارکرد: 3000 برگ
 • رنگ: مشکی
 • دستگاه های سازگار: Samsung SCX-4016 ,SCX- 4116 ,SCX- 4214, SCX- 4216 F, SF- 565 p, SF-750, SF-755 P
 • قابلیت شارژ مجدد: دارد

کارتریج تونر سامسونگ Samsung SCX-4200

۳۷۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های کلیدی:
 • کارکرد: 3000 برگ
 • رنگ: مشکی
 • دستگاه های سازگار: Samsung SCX-4200
 • قابلیت شارژ مجدد: دارد
 • تکنولوژی پرینتر: لیزری

کارتریج تونر سامسونگ Samsung SCX-4100D

۳۷۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های کلیدی:
 • کارکرد: 3000 برگ
 • رنگ: مشکی
 • دستگاه های سازگار: Samsung SCX-4100
 • قابلیت شارژ مجدد: دارد
 • تکنولوژی پرینتر: لیزری

کارتریج تونر سامسونگ Samsung ML-D3470

۴۶۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های کلیدی:
 • کارکرد: 10000 برگ
 • رنگ: مشکی
 • دستگاه های سازگار: Samsung ML-3471, ML-3471ND
 • قابلیت شارژ مجدد: دارد
 • تکنولوژی پرینتر: لیزری

کارتریج تونر سامسونگ Samsung ML-3560DB

۴۶۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های کلیدی:
 • کارکرد: 12000 برگ
 • رنگ: مشکی
 • دستگاه های سازگار: 3562 ,Samsung ML-3560, 3561N
 • قابلیت شارژ مجدد: دارد
 • تکنولوژی پرینتر: لیزری

کارتریج تونر سامسونگ Samsung ML-D3050

۴۶۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های کلیدی:
 • کارکرد: 3000 برگ
 • رنگ: مشکی
 • دستگاه های سازگار: Samsung ML-3050, ML-3051
 • قابلیت شارژ مجدد: دارد
 • تکنولوژی پرینتر: لیزری

کارتریج تونر سامسونگ Samsung ML-D2850A

۴۴۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های کلیدی:
 • کارکرد: 2000 برگ
 • رنگ: مشکی
 • دستگاه های سازگار: Samsung ML-2850, ML-2851DK, ML-2852NDK, ML-2450DK
 • قابلیت شارژ مجدد: دارد

کارتریج تونر سامسونگ Samsung ML-2550DA

۴۶۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های کلیدی:
 • کارکرد: 10000 برگ
 • رنگ: مشکی
 • دستگاه های سازگار: Samsung ML-2550, 2551, 2552
 • قابلیت شارژ مجدد: دارد
 • تکنولوژی پرینتر: لیزری

کارتریج تونر سامسونگ Samsung ML-2250D5

۴۶۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های کلیدی:
 • کارکرد: 5000 برگ
 • رنگ: مشکی
 • دستگاه های سازگار: Samsung ML-2250, 2251, 2252, 2255
 • قابلیت شارژ مجدد: دارد