تراشه یا چیپست کارتریج تونر قطعه ای متعلق به پرینتر است که می‎تواند از طریق اتصال مستقیم یا فرکانس رادیویی به پرینتر متصل شود. چیپست ‎ها معمولا روی یک برد الکتریکی کوچک قرار می ‎گیرند. آنها دارای یک یونیت ذخیره برای ذخیره اطلاعات هستند. بعضی اوقات یک پردازنده نیز برای پاسخ به درخواست های پرینتر داخل آن جاگذاری شده است.

عملکرد اصلی چیپست کارتریج تونر

  1. جزئیات اصلی و با اهمیت تونر را ذخیره می‎کند. به این ترتیب شناسایی کارتریج تونری که در حال استفاده است برای پرینتر آسان می شود.
  2. مقدار کارتریج تونر را نشان می‎دهد.
  3. اطلاعات پودر تونر را به فراخور مدیریت می‎کند.
  4. آمار مربوط به پرینتر در چیپست چاپ و ذخیره می شود.
  5. هرگاه پرینتر نیاز به دریافت اطلاعات داشته باشد، آن را ارائه می‎دهد.

به طور خلاصه، چیپست اطلاعات مربوط به نوع کارتریج تونر، مقادیر و منطقه آن را ذخیره می‎کند. سپس آنها را بر اساس درخواست پرینتر باز می‎گرداند. در حین عملیات، مقدار چاپ و میزان پوشش صفحات، بقایای کربن و سایر اطلاعات به چیپست ارسال می‎شود. چیپست اطلاعات را ذخیره نموده و زمانی که لازم است، آن را به پرینتر می‎فرستد. علیرغم این همه توابع و کارکردهایی که برای چیپست تعریف شده است، نقایص مختلفی نیز دارد.

برخی نقایص موجود در عملکرد چیپست

  1. زمانی که مقدار چاپ مشخصی به انجام می شود چیپست کارتریج تونر نمی‎تواند پرینتر را متوقف کند. چیپست خود توانایی محاسبه اطلاعات داخلی کارتریج تونر را ندارد. پرینترها با پیام های مختلف ذخیره شده در پرینتر تعیین می‎کنند که آیا چاپ متوقف شود یا خیر. اما این پیام ها را نمی توان با استفاده از چیپست کارتریج تونر محاسبه کرد.
  2. چیپست خود نمی‎تواند مقادیر چاپ با تونر پرینتر لیزری را کنترل کند. اگر چه تونر کارتریج اطلاعات مربوط به مقدار اولیه چاپ را از قبل تنظیم می‎کند، اما تنها پرینتر می‎تواند مقادیر و اطلاعات چاپ را محاسبه نماید. این اطلاعات شامل پوشش چاپ، ناکافی بودن پودر تونر، مصرف تونر و سایر اطلاعاتی شبیه به این خواهد بود. با توجه به این اطلاعات، پیامهایی با مضمون کافی نبودن تونر پرینتر و یا به پایان رسیدن تونر، در چیپست نوشته می‎شود. این پیام ها برای همیشه ثبت شده و دیگر نمی‎توانند معکوس شوند.

به عنوان مثال، ممکن است رولر مگنت کارتریج تونر cf217a به خوبی متصل نباشد. در این صورت اطلاعات ناکافی بودن تونر ممکن است نادرست نمایش داده شود. سپس این اطلاعات در چیپست نوشته خواهند شد. بعد از چنین رخدادی حتی اگر اتصال را تنظیم کنید، تونر cf217a به طور مداوم اطلاعات ناکافی بودن تونر را ظاهر خواهد کرد. این اطلاعات نادرست به طور معمول تنها در صورت تعویض چیپست‎های کارتریج تونر و یا پاک کردن تمام محتویات چیپست از بین می‎رود.

  1. چیپست قادر به کنترل مصرف پودر تونر نیست. پرینتر ابتدا مقدار تونر را با شمارش پیکسل های چاپ شده تعیین می‎کند. سپس با استفاده از یک فرمول برای تعیین مقدار تونر مورد نیاز در هر پیکسل واحد، این داده‎ها در نهایت در چیپست نوشته خواهند شد. چیپست تونر همیشه یک دستگاه منفعل برای ذخیره سازی اطلاعات ارسال شده توسط پرینتر است. نمی‎توان آن را یک وسیله کنترل خاص بر شرایط خاص پرینتر محسوب کرد.

از آنجا که اطلاعات داخل چیپست کارتریج تونر برگشت پذیر نیستند، لازم است که چیپست تونر را تعویض کنیم. به این ترتیب مشخص می‎ شود که پیامهای ارسالی به دلیل عوامل داخلی دستگاه هستند یا خود تونر. هنگامی که پرینتر پیام ناکافی بودن پودر تونر را نشان می‎دهد، به این معنی است که طول عمر چیپست به پایان رسیده است.

در حال نمایش یک نتیجه