در حال نمایش 6 نتیجه

ریبون وکس Wax Ribbon 160*300

تماس بگیرید: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

ویژگی های کلیدی:

 • برند: متفرقه
 • نوع ریبون: وکس – Wax
 • ابعاد ریبون: 300*160
 • سمت جوهر: بیرون

ریبون وکس Wax Ribbon 80*300

تماس بگیرید: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

ویژگی های کلیدی:

 • برند: متفرقه
 • نوع: وکس
 • ابعاد ریبون: 300*80
 • تعداد رول در هر کارتن: 20عدد
 • تعداد رول در هر کارتن مادر: 100عدد

ریبون وکس Wax Ribbon 60*300

تماس بگیرید: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

ویژگی های کلیدی:

 • برند: متفرقه
 • ابعاد ریبون: 300*60
 • تعداد رول در هر کارتن: 20عدد
 • تعداد رول در هر کارتن مادر: 100عدد

ریبون وکس Wax Ribbon 110*75

تماس بگیرید: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

ویژگی های کلیدی:

 • برند: متفرقه
 • ابعاد ریبون: 75*110
 • تعداد رول در هر کارتن: 40عدد
 • تعداد رول در هر کارتن مادر: 160عدد

ریبون وکس Wax Ribbon 110*300

تماس بگیرید: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

ویژگی های کلیدی:

 • برند: متفرقه
 • ابعاد ریبون: 300*110
 • تعداد رول در هر کارتن: 10 عدد
 • تعداد رول در هر کارتن مادر: 40 عدد

ریبون وکس Wax Ribbon 60*75

تماس بگیرید: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

ویژگی های کلیدی:

 • برند: متفرقه
 • ابعاد ریبون: 75*60
 • تعداد رول در هر کارتن: 40عدد
 • تعداد رول در هر کارتن مادر: 160عدد