در حال نمایش 5 نتیجه

ریبون وکس/رزین Wax/Resin Ribbon 80*300

تماس بگیرید: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

ویژگی های کلیدی:

 • برند: متفرقه
 • نوع: وکس/رزین
 • ابعاد ریبون: 300*80
 • تعداد رول در هر کارتن: 10عدد
 • تعداد رول در هر کارتن مادر: 40عدد

ریبون وکس/رزین Wax/Resin Ribbon 60*300

تماس بگیرید: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

ویژگی های کلیدی:

 • برند: متفرقه
 • نوع: وکس/رزین
 • ابعاد ریبون: 300*60
 • تعداد رول در هر کارتن: 20عدد
 • تعداد رول در هر کارتن مادر: 80عدد

ریبون وکس/رزین Wax/Resin Ribbon 75*110

تماس بگیرید: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

ویژگی های کلیدی:

 • برند: متفرقه
 • نوع: وکس/رزین
 • ابعاد ریبون: 75*110
 • تعداد رول در هر کارتن: 25عدد
 • تعداد رول در هر کارتن مادر: 100عدد

ریبون وکس/رزین 300*110 Wax/Resin Ribbon

تماس بگیرید: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

ویژگی های کلیدی:

 • برند: متفرقه
 • نوع: وکس/رزین
 • ابعاد ریبون: 300*110
 • تعداد رول در هر کارتن: 10عدد
 • تعداد رول در هر کارتن مادر: 40عدد

ریبون وکس/رزین Wax/Resin Ribbon 60*75

تماس بگیرید: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

ویژگی های کلیدی:

 • برند: متفرقه
 • نوع: وکس/رزین
 • ابعاد ریبون: 75*60
 • تعداد رول در هر کارتن: 10عدد
 • تعداد رول در هر کارتن مادر: 40عدد