کاغذ خرد کن و مزایای استفاده از آن

استفاده از کاغذ خرد کن این امکان را می دهد تا ما بتوانیم از دردسترس قرار گرفتن اطلاعات سازمانی و یا شخصی خود جلوگیری نمائیم .به راحتی می توان از وارد شدن خسارت های جبران ناپذیری ائم از سرقت اطلاعات و تقلب به سازمانها و هویت شخصی افراد جلوگیری کرد.این دستگاه اسناد کاغذی و غیره را بصورت نوار و یا ذرات ریز تبدیل می نماید به همین دلیل اطلاعات روی کاغد ها دیگر قابل تشخیص و سوءاستفاده نخواهد بود.
معمولا توصیه می شود که تمامی اسناد خصوصی، اداری ،اسناد مالیاتی، کارت اعتباری، لوح های فشرده حاوی عکس و اطلاعات و اظهارات حساب بانکی و موارد دیگر که می توانند توسط افراد ناباب مورد استفاده قرار گیرند را پس از استفاده توسط دستگاه کاغذ خرد کن بصورت خرد شده و غیر قابل استفاده در آورند.

2,000,000 تومان

کاغذ خرد کن

کاغذ خردکن مهر MM-886

استعلام قیمت: 88836703-021
استعلام قیمت: 88836703-021
استعلام قیمت: 88836703-021
استعلام قیمت: 88836703-021
استعلام قیمت: 88836703-021
استعلام قیمت: 88836703-021
استعلام قیمت: 88836703-021

کاغذ خرد کن

کاغذ خردکن مهر MM-800

استعلام قیمت: 88836703-021
استعلام قیمت: 88836703-021
استعلام قیمت: 88836703-021
+
استعلام قیمت: 88863665-021
استعلام قیمت: 88836703-021