در حال نمایش 12 نتیجه

رول پرس اچ پی HP 1200

تماس بگیرید: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

ویژگی های کلیدی:

 • کد فنی: RF0-1002
 • دستگاه های سازگار: HP LaserJet 1000, 1200, 1220, 1300

رول پرس اچ پی HP P2035

تماس بگیرید: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

ویژگی های کلیدی:

 • دستگاه های سازگار: HP LaserJet P2035, P2055, Pro400, M401, M425, M401dn, M401n, M425dn

رول پرس اچ پی HP 1100

تماس بگیرید: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

ویژگی های کلیدی:

 • کد فنی: RG5-2823-00
 • دستگاه های سازگار:  LaserJet 1100, 1100A, 1100ASe, 1100AXi, 1100Companion, 1100Se, 1100Xi, LaserJet MFP 3200, 3200M, 3200se

رول پرس اچ پی HP 1522

تماس بگیرید: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

ویژگی های کلیدی:

 • کد فنی: LPR-1522
 • دستگاه های سازگار:  HP LaserJet 1505, 1606, M1522
 • برند سازگار: HP

رول پرس اچ پی HP M600

تماس بگیرید: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

ویژگی های کلیدی:

 • برند سازگار: HP
 • کد فنی: LPR-M600
 • دستگاه های سازگار: HP LaserJet M601, M602, M603

رول پرس اچ پی HP 1022

تماس بگیرید: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

ویژگی های کلیدی: 

 • برند سازگار: HP
 • کد فنی: PR-1022
 • دستگاه های سازگار: HP LaserJet 1022, 3050

رول پرس اچ پی HP 1102

تماس بگیرید: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

ویژگی های کلیدی:

 • کد فنی: HP 1102 Pressure Roller
 • دستگاه های سازگار: HP Laserjet P1102W, P1560, P1566, P1102, P1536, P1606dn, 1100Xi

رول پرس اچ پی HP 1020

تماس بگیرید: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

ویژگی های کلیدی: 

 • کد فنی:  LPR-1020
 • دستگاه های سازگار: HP LaserJet 1010, 1020, M1005, 3015, Canon 2900

رول پرس اچ پی HP 5200

تماس بگیرید: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

ویژگی های کلیدی:

 • یرند سازگار: HP
 • دستگاه های سازگار: HP LaserJet 5200dtn, 5200L, 5200n, 5200tn

رول پرس اچ پی HP 1005

تماس بگیرید: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

ویژگی های کلیدی:

 • کد فنی: LPR – P1005
 • دستگاه های سازگار: HP LaserJet P1005, P1006, P1007, P1008

رول پرس اچ پی HP P3005

تماس بگیرید: ۸۸۸۶۳۶۶۵-۰۲۱

ویژگی های کلیدی:

 • کد فنی: LPR-P3005
 • دستگاه های سازگار: HP LaserJet P3005, LPR-P3005