کد خطای دستگاه کپی

در دستگاه های کپی و پرینتر زمانی که دستگاه شما به مشکلی برخورد کند ، آن مشکل و یا خطا را با نمایش دادن یک کد به اطلاع کاربر میرساند.

این کد ها در تمامی دستگاه های متفاوت است.

به عنوان مثال کدهای اررو پرینتر اچ پی با کدهای خطای دستگاه کپی شارپ کاملا متفاوت است.

ما در این صفحه برخی از کدهای خطای مهم در دستگاه های کپی شارپ را آورده ایم تا در هنگام بروز خطا از وجود مشکل مطلع شوید.

آموزش های لازم جهت رفع خطای دستگاه کپی شارپ در مطالب نوشته شده است.

 

ارور و کد خطای در دستگاه کپی شارپ

ارور و کد خطای L4 در دستگاه کپی شارپ

ارور و کد خطای L4 در دستگاه کپی شارپ کد اصلی کد فرعی محتوا L4 01 تشخیص قفل موتور اصلی 31 تشخیص قفل پنکه فیوز...

مشاهده کامل