ناخنک جمع کننده بالایی Upper Picker Finger W/Spring

استعلام قیمت: 88863665-021

CET - ناخنک جمع کننده بالایی Upper Picker Finger W/SpringSharp - ناخنک جمع کننده بالایی Upper Picker Finger W/Spring